Hem / Nyheter

Nyheter

2018-12-19

SRF kommer att hålla ett flertal seminarier under kommande år. Vi startar med momskurs i februari och juridik i mars. Hemsidan uppdateras kontinuerligt och mer information finns HÄR....

2018-12-19

SRF har tagit fram en uppdaterad villkorsmall för de resor som säljs och som inte omfattas av paketreselagen, se i dokumentbanken. Eftersom en affärsresa anordnad med ett allmänt avtal/ramavtal som grund inte innefattas av paketreselagen och därmed inte heller av de allmänna resevillkoren för paketresor, har...

2018-12-19

Ända sedan domen föll i Holland i slutet av juli har vi avvaktat utbetalningen av de 72% som domstolen tillerkände de agenter som framställt sina krav i rätten. Förklaringen till att det dröjer är flera; IATA överförde efter konkursen 2012 de Malev-pengar som fanns i BSP...

2018-12-13

Tack till alla medlemsföretag som svarat på hållbarhetsenkäten! Vi sammanställer era svar och kommer att inleda 2019 med ett omfattande arbete för att försöka ta fram en branschstandard och checklista som förhoppningsvis gör det lättare för er i det fortsatta hållbarhetsarbetet. Ett seminarium planeras också under...

2018-12-13

Vi vill inför årets slut påminna alla medlemmar om de riktlinjer för årsredovisningen som SRF har tagit fram och som medlemmarna ska följa. Detta är viktigt bl. a. för att vi ska få en korrekt information om den försäljning som sker på den svenska marknaden när vi...

2018-12-13

SRF har inlett ett samarbete med Skeppsbron Skatt för att tillgodose medlemmarnas behov av hjälp med reserelaterade momsfrågor. Vår kontaktperson på Skeppsbron heter Pär Sundberg och han har över 30 års erfarenhet av momsfrågor och är och är väl förtrogen med den specifika momsproblematik som förekommer inom...

2018-11-30

Listan gäller från och med idag den 30 November och jämfört med den senaste listan som publicerades i juni, har ändringar skett gällande flygbolag certifierade i Angola. EU:s svarta lista över flygbolag som inte har tillstånd att flyga inom EU innehåller nu totalt 115 flygbolag. Observera att resebyråer...

2018-11-20

Under IATA:s senaste passagerarkonferens i Genève i slutet av oktober antogs, trots starkt motstånd från resebyråsidan, två stora förändringar som väsentligt undergräver agenternas samrådsförfarande om vilka finansiella ackrediteringskriterier som ska gälla samt agenters möjlighet att söka medling från en oberoende aktör. De nya reglerna, som ensidigt...

2018-11-19

UD har idag ändrat avrådan för resor till Egypten enligt följande. UD avråder från alla resor till Norra Sinai. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till ökenområdena väster om Nildalen och Nildeltat och Södra Sinai med undantag för städerna Sharm-el Sheikh och klostret St Catherine och kustområdet...

2018-11-19

Då vi har fått frågor kring hanteringen av moms på förmedlingstjänst vid försäljning B2B har vi uppdaterat informationen på hemsidan under "Lagar och regler" och "skatter och moms" med förtydligande om vilka regler som gäller. Förmedlingstjänst som utförs av resebyråer vid förmedling av resetjänster är momsbelagd. I...