Hem / Om SRF

Om SRF

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF) bildades 1937 och företräder i dag merparten av landets resebyråer och researrangörer (drygt 80 % räknat i omsättning). SRF har nära 300 medlemsföretag med fler än 400 försäljningsställen. Våra medlemmar är både stora och små resebyråer och researrangörer, svenska och internationella resebyråkedjor samt renodlade internetresebyråer. Medlemsföretagen sysselsätter runt 7000 anställda och hade en affärsvolym på ca 50 miljarder SEK år 2018. SRF är huvudägare i TRAC – Travel Academy, som är resebranschens yrkesutbildning för dem som vill arbeta hos en researrangör eller resebyrå.

SRF bevakar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter i branschgemensamma frågor. Vi påverkar riksdag, regering och myndigheter när det gäller utredningar och lagförslag som rör medlemmarnas verksamhet. På internationell nivå har SRF ett nära samarbete med de europeiska reseföretagens paraplyorganisation ECTAA i Bryssel. Vi är representerade i styrelser och kommittéer på nationell och internationell nivå.

SRF hjälper medlemmarna med rådgivning och information. På SRF:s hemsida finns nyheter, statistik och information om frågor som rör resebranschen. Vi anordnar seminarier och utbildningar i branschaktuella frågor. För att veta mer om hur du blir medlem och avgifter för medlemskap, klicka här.

Vad kännetecknar en SRF-medlem?

Ett medlemsföretag bedriver yrkesmässig resebyrå- och/eller researrangörsverksamhet och ska ha ett registrerat företag i Sverige.
Företaget har ställt nödvändiga resegarantier till Kammarkollegiet och kan
redovisa goda ekonomiska förhållanden/resurser.

Företaget följer beslut fattade i Allmänna reklamationsnämnden samt UD:s reserekommendationer. Att vara medlem i SRF är en kvalitetsstämpel och företagen förbinder sig att följa SRF:s riktlinjer inom olika områden och SRF:s uppförandekod.

Nyheter

På gång

  • 2020-12-15 11.00-12.00

    The Tourism Department of the Seville Provincial Council is pleased to invite you to the virtual Wor..

    Läs mer
  • 2020-12-09 09.00-10.00

    Välkommen till webinarium den 9 dec, kl. 9-10 om hållbar turism och mänskliga rättigheter. Arrangör ..

    Läs mer