Hem / Om SRF

Om SRF

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF) bildades 1937 och företräder i dag merparten av landets resebyråer och researrangörer (drygt 80 % räknat i omsättning). SRF har ca 300 medlemsföretag. Våra medlemmar är av alla de slag och representerar både stora som små resebyråer och researrangörer, eventarrangörer, onlineresebyråer etc. Reseföretagen jobbar både med utgående och inkommande verksamhet (besöksnäring). Under år 2019 sysselsatte medlemsföretagen ca 7800 anställda och dessa hade en affärsvolym på ca 50 miljarder SEK. Under pandemiåret 2020 har omsättningen minskat med ca 75% och antalet anställda har för tillfället reducerats med 50% på grund av permittering och minskad verksamhet. Under 2021 kommer omsättningen och sysselsättningsgraden att succesivt öka. SRF är huvudägare i TRAC – Travel Academy, som är resebranschens yrkesutbildning för dem som vill arbeta hos en researrangör eller resebyrå.

SRF bevakar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter i branschgemensamma frågor. Vi påverkar riksdag, regering och myndigheter när det gäller utredningar och lagförslag som rör medlemmarnas verksamhet. På internationell nivå har SRF ett nära samarbete med de europeiska reseföretagens paraplyorganisation ECTAA i Bryssel. Vi är representerade i styrelser och kommittéer på nationell och internationell nivå.

SRF hjälper medlemmarna med rådgivning och information. På SRF:s hemsida finns nyheter, statistik och information om frågor som rör resebranschen. Vi anordnar seminarier och utbildningar i branschaktuella frågor. För att veta mer om hur du blir medlem och avgifter för medlemskap, klicka här.

Vad kännetecknar en SRF-medlem?

Ett medlemsföretag bedriver yrkesmässig resebyrå- och/eller researrangörsverksamhet och ska ha ett registrerat företag i Sverige.
Företaget har ställt nödvändiga resegarantier till Kammarkollegiet och kan
redovisa goda ekonomiska förhållanden/resurser.

Företaget följer UD:s reserekommendationer. Företaget har också skyldighet att följa beslut fattade i Allmänna reklamationsnämnden trots att de inte är bindande. Ett medlemsföretag kan dock av SRF medges undantag i ett enskilt fall. Att vara medlem i SRF är en kvalitetsstämpel och företagen förbinder sig att följa SRF:s riktlinjer inom olika områden och SRF:s uppförandekod.

Nyheter

På gång

  • 2021-11-18 10.00-11.00

    SRF kommer att hålla en extra föreningsstämma den 18 november 2021, kl. 10.00, för att besluta om av..

    Läs mer
  • 2021-11-11 10.00-17.00

    SRF kommer att delta i Travel News Market som går av stapeln den 11 november på Stockholm Waterfront..

    Läs mer