Hem / Om SRF

Om SRF

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF) bildades 1937 och företräder i dag merparten av landets resebyråer och researrangörer (drygt 80 % räknat i omsättning). SRF har nära 300 medlemsföretag med fler än 400 försäljningsställen. Våra medlemmar är både stora och små resebyråer och researrangörer, svenska och internationella resebyråkedjor samt renodlade internetresebyråer. Under år 2019 sysselsatte medlemsföretagen ca 7000 anställda och dessa hade en affärsvolym på ca 50 miljarder SEK. SRF är huvudägare i TRAC – Travel Academy, som är resebranschens yrkesutbildning för dem som vill arbeta hos en researrangör eller resebyrå.

SRF bevakar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter i branschgemensamma frågor. Vi påverkar riksdag, regering och myndigheter när det gäller utredningar och lagförslag som rör medlemmarnas verksamhet. På internationell nivå har SRF ett nära samarbete med de europeiska reseföretagens paraplyorganisation ECTAA i Bryssel. Vi är representerade i styrelser och kommittéer på nationell och internationell nivå.

SRF hjälper medlemmarna med rådgivning och information. På SRF:s hemsida finns nyheter, statistik och information om frågor som rör resebranschen. Vi anordnar seminarier och utbildningar i branschaktuella frågor. För att veta mer om hur du blir medlem och avgifter för medlemskap, klicka här.

Vad kännetecknar en SRF-medlem?

Ett medlemsföretag bedriver yrkesmässig resebyrå- och/eller researrangörsverksamhet och ska ha ett registrerat företag i Sverige.
Företaget har ställt nödvändiga resegarantier till Kammarkollegiet och kan
redovisa goda ekonomiska förhållanden/resurser.

Företaget följer UD:s reserekommendationer. Företaget har också skyldighet att följa beslut fattade i Allmänna reklamationsnämnden trots att de inte är bindande. Ett medlemsföretag kan dock av SRF medges undantag i ett enskilt fall. Att vara medlem i SRF är en kvalitetsstämpel och företagen förbinder sig att följa SRF:s riktlinjer inom olika områden och SRF:s uppförandekod.

Nyheter

På gång

  • 2021-04-28 10.00-11.00

    Stämman äger rum onsdagen den 28 april via Teams, mellan kl. 10-11 ca. För agenda och mer informatio..

    Läs mer
  • 2021-03-19 09.00-10.00

    Barnen & turisterna – hur kan reseföretagen skydda barns rättigheter? Vill ni som reseföretag ve..

    Läs mer