Hem / Om SRF

Om SRF

Svenska Resebranschföreningen (SRF) bildades 1937 och företräder i dag merparten av landets resebyråer och researrangörer (drygt 80 % räknat i omsättning). SRF har ca 300 medlemsföretag. Våra medlemmar är av alla de slag och representerar både stora som små resebyråer och researrangörer, eventarrangörer, onlineresebyråer etc. Reseföretagen jobbar både med utgående och inkommande verksamhet (besöksnäring). Under år 2019 sysselsatte medlemsföretagen ca 7800 anställda och dessa hade en affärsvolym på ca 50 miljarder SEK. Under pandemiåret 2020 har omsättningen minskat med ca 75% och antalet anställda har för tillfället reducerats med 50% på grund av permittering och minskad verksamhet. Under 2021-2022 har omsättningen och sysselsättningsgraden succesivt ökat.

SRF är huvudägare i TRAC – Travel Academy, som är resebranschens yrkesutbildning till turism- och resekonsult. Utbildningen är tvåårig och ger kompetens för att arbeta hos en researrangör, resebyrå eller inom besöksnäringen.

SRF bevakar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter i branschgemensamma frågor. Vi påverkar riksdag, regering och myndigheter när det gäller utredningar och lagförslag som rör medlemmarnas verksamhet. På internationell nivå har SRF ett nära samarbete med de europeiska reseföretagens paraplyorganisation ECTAA i Bryssel. Vi är representerade i styrelser och kommittéer på nationell och internationell nivå.

SRF hjälper medlemmarna med rådgivning och information. På SRF:s hemsida finns nyheter, statistik och information om frågor som rör resebranschen. Vi anordnar seminarier och utbildningar i branschaktuella frågor. För att veta mer om hur du blir medlem och avgifter för medlemskap, klicka här.

Vad kännetecknar en SRF-medlem?

Ett medlemsföretag bedriver yrkesmässig resebyrå- och/eller researrangörsverksamhet och ska ha ett registrerat företag i Sverige. Företaget har ställt nödvändiga resegarantier till Kammarkollegiet och kan redovisa goda ekonomiska förhållanden/resurser.

Företaget följer UD:s reserekommendationer. Företaget har också skyldighet att följa beslut fattade i Allmänna reklamationsnämnden trots att de inte är bindande. Ett medlemsföretag kan dock av SRF medges undantag i ett enskilt fall. Att vara medlem i SRF är en kvalitetsstämpel och företagen förbinder sig att följa SRF:s riktlinjer inom olika områden och SRF:s uppförandekod.

Nyheter

På gång

  • 2023-05-11 13.30-16.30

    Välkommen till resebranschens Vårmöte 2023 Efter har genomlevt den värsta krisen någonsin känner vi ..

    Läs mer
  • 2023-05-12 10.00-11.00

    Save the date: SRF håller sitt ordinarie årsmöte den 12 maj, kl. 10.00-11.00.  Stämman hålls digital..

    Läs mer