Hem / Nyheter

Nyheter

2021-02-19

SRF har bjudit in Allmänna Reklamationsnämnden till ett digitalt medlemsseminarium den 25 februari. På begäran inleder vi med en uppdatering från SRF, innan ARN:s chef Marcus Isgren tar över och informerar om nämnden och dess verksamhet, bl.a. hur ärenden bereds och beslutas. Se sändningen i efterhand...

2021-02-11

SRF:s medlemmar kan teckna avtal med Vaccina för utförande av PCR-tester, antigentester samt signerat läkarintyg för resenärer. På Medlemssidorna, under Dokumentbanken, finns en avtalsmall framtaget för detta ändamål - se HÄR (se fliken: "Riktlinjer, praxis, marknadsföring, vaccinering m.m"). Pris för PCR-test och läkarintyg för SRF:s medlemmar är...

2021-02-11

Enligt paketresedirektivet har medlemsstater inom EU en skyldighet att godkänna resegaranti ställd i ett annat medlemsland. Ett företag som är etablerad inom EU kan därmed ställa resegaranti i hemlandet för all försäljning inom EU. Genom att Storbritannien sedan årsskiftet inte längre är medlem i EU,...

2021-02-10

2021-02-10: Som tidigare meddelats har Regeringen utfärdat en förordning som öppnar för researrangörer att söka statligt lån för att återbetala kunder där resor har blivit avbokade på grund av pandemin. Ansökan om lån görs hos Kammarkollegiet mellan den 10 februari och den 1 mars. Ansökan och mer...

2021-02-05

Regeringen har beslutat om att personer som är utländska medborgare och vill resa in i Sverige måste ha testat negativt för covid-19. Beslutet träder i kraft den 6 februari, det vill säga natten mellan fredag och lördag, och gäller till och med den 31 mars....

2021-02-02

Jonas Thyberg, SRF:s advokat, håller två digitala juridikseminarier: 24 mars och 21 april. Det första vänder sig i första hand till researrangörer och resebyråer som säljer till privatpersoner. I april blir det fokus på resejuridik för affärsresor. Mer information finns HÄR. Båda seminarierna sker via...

2021-01-29

Under februari 2021 återlanserar SRF det nya verktyget för rapportering av försäljningssiffror. Verktyget kallas ”ResStat” och är utvecklat för SRF av Teknikhuset i Umeå. Vi gjorde ett första försök i februari och mars 2020 men då pandemin slog till med full kraft avbröts lanseringen. Nu...

2021-01-26

Sedan tidigare pågår en process för att rädda South African Airlines. Enligt information från ECTAA finns det möjlighet för agenter att skicka in sina utestående fordringar senast den 31 januari 2021. Detta sker via ett online-formulär som ni hittar HÄR. Mer information finns att läsa...

2021-01-24

2021-01-24: UD har idag beslutat att återinföra avrådan från icke nödvändiga resor till Norge. Beslutet gäller tills vidare. Beslutet grundar sig på en helhetsbedömning. I denna har UD framförallt vägt in de exceptionella och osäkra omständigheter som råder med anledning av vidtagna åtgärder såväl i Norge...

2021-01-21

SRF, tillsammans med Sveriges Bussföretag, anordnade ett medlemsseminarium kring den befintliga resegarantilagen och hur den har kunnat tillämpas under rådande pandemi. Ni som missade seminariet den 20 januari kan se det efterhand. Seminariet var i form av en panel med representanter från flera olika politiska...