Hem / Nyheter

Nyheter

2021-01-24

2021-01-24: UD har idag beslutat att återinföra avrådan från icke nödvändiga resor till Norge. Beslutet gäller tills vidare. Beslutet grundar sig på en helhetsbedömning. I denna har UD framförallt vägt in de exceptionella och osäkra omständigheter som råder med anledning av vidtagna åtgärder såväl i Norge...

2021-01-21

SRF, tillsammans med Sveriges Bussföretag, anordnade ett medlemsseminarium kring den befintliga resegarantilagen och hur den har kunnat tillämpas under rådande pandemi. Ni som missade seminariet den 20 januari kan se det efterhand. Seminariet var i form av en panel med representanter från flera olika politiska...

2021-01-20

2021-01-20: Vi har idag fått information om att bevakning av fordran ska ske senast imorgon 21 januari. Skulle man inte göra detta inom denna tidsram, medför det dock inte att man förlorar rätten till ersättning. På grund av pågående rekonstruktion, har Norwegian inte lagligt rätt att...

2021-01-12

SRF, tillsammans med Sveriges Bussföretag, anordnar ett medlemsseminarium med inbjudna experter kring den befintliga resegarantilagen och hur den har kunnat tillämpas under rådande pandemi. SRF skickade den 2 december 2020 ett brev till regeringen med en uppmaning att tillsätta en utredning med uppgift att se över lagen...

2021-01-05

2021-01-05: Sedan den 1 januari 2021 har övergångsperioden för Storbritanniens deltagande i EU: s inre marknad och tullunion upphört.  Det innebär att den fria rörligheten för personer, varor och tjänster mellan Storbritannien och EU har upphört. Den 24 december 2020 ingick EU och Storbritannien ett handels-...

2021-01-04

Om du som arbetsgivare vill införa korttidsarbete och söka stöd för någon del av perioden 1 december 2020 och 30 juni 2021 behöver du skriva nya avtal med dina anställda. Det finns en del saker som skiljer sig från det tidigare stödet och som därför...

2020-12-21

Regeringen har per den 21 december beslutat om inreseförbud från Storbritannien och Danmark. Svenska medborgare än undantagna inreseförbudet. Beslutet gäller i en månad. Resenärer som rest från Storbritannien till Sverige sedan den 12 december bör testa sig. Utöver detta stoppas alla flyg från Storbritannien fram...

2020-12-21

Det italienska flygbolaget Air Italy (IG-191) har upphört med verksamheten och är därmed utestängd från BSP. Alla IATA-ackrediterade agenter kommer att informeras av IATA om hur man gör med utestående belopp....

2020-12-17

SRF:s webbinarium från 16 december om GDPR / Privacy Shield och resegarantier finns nu uppladdat och kan ses i efterhand. ”Privacy Shield” presenteras av Jens Forzelius från Wikström & Partners Advokatbyrå. Information om resegarantier ges av Ellen Linde från Kammarkollegiets rättsavdelning samt Jaana Alenius, VD...

2020-12-14

Enligt information från Almega pågår förhandlingar om ny överenskommelse för korttidsarbete avseende perioden 1 januari – 30 juni 2021. Parternas ambition är att teckna nya avtal under vecka 51. Läs mer HÄR....