2020-12-09

Branschen för kollektivtrafik har tagit fram en uppförandekod enligt GDPR för bokade kollektivtrafikresor. Uppförandekoden kommer att användas inom tjänsten Resplus. För att veta vilka som aktivt följer uppförandekoden behöver företag och organisationer göra en anmälan till Samtrafiken. Anmälningsformuläret hittar du HÄR.

Bakgrund:
Uppförandekod avser enbart att reglera de behandlingar av personuppgifter som Återförsäljare och Operatörer gör och som är nödvändiga för Bokade resor inom kollektivtrafiken i Sverige, d.v.s. bokning och genomförande av resor med allmänna färdmedel som buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt. Koden reglerar inte behandlingar av personuppgifter som Återförsäljare och Operatörer gör som inte är nödvändiga för en Bokad resa. Den reglerar inte heller personuppgiftsbehandlingar som görs i samband med resor som inte är Bokade resor.

På Samtrafikens hemsida finns uppförandekoden i nuvarande version (1.3) – se HÄR.