2020-10-22

Inreseförbudet till Sverige från länder utanför EU har förlängts till 22 december 2020, meddelade regeringen i dag. Det tillfälliga reseförbudet infördes den 19 maj för att mildra effekterna av coronavirusets spridning och gällde inledningsvis i 30 dagar. Det har därefter förlängts vid ett antal tillfällen efter rekommendationer av EU-kommissionen.

Invånare inom EU har fortfarande rätt att resa in till Sverige, likaså invånare i Norge, Storbritannien, Schweiz, Liechtenstein och Island.