Att vara medlem i SRF
är en kvalitetsstämpel

Vi bevakar branschgemensamma frågor och påverkar riksdag, regering och offentliga myndigheter när det gäller utredningar och lagförslag. På internationell nivå har vi bl.a. ett nära samarbete med övriga europeiska branschföreningar genom vår paraplyorganisation ECTAA i Bryssel.

Vi ger våra medlemmar råd i branschfrågor och erbjuder utbildningar.  Vi företräder drygt 300 svenska reseföretag. Alla medlemmar förbinder sig att följa SRF:s uppförandekod, stadgar och andra riktlinjer samt UD:s reserekommendationer. Som SRF-medlem har ett företag en skyldighet att följa rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden, ARN, trots att de inte är bindande. Ett medlemsföretag kan dock av SRF medges undantag i ett enskilt fall.

Våra medlemsföretag
består av

 • Affärsresebyråer
 • Privatresebyråer
 • Researrangörer
 • Internetresebyråer
 • Incoming- och eventarrangörer

SRF står bakom initiativet Resefrämjandet

SRF stands behind the
travel industry in Ukraine

Nyheter

På gång

 • 2023-11-28 14.00-15.00

  SRF håller extra höststämma för att fastställa medlemsavgifterna inför 2024. Stämman hålls digitalt ..

  Läs mer
 • 2023-11-09 10.00-17.00

  Erbjudande under Travel News Market för medlemmar i Buyers Club. Förbokar minst 8 möten så får man t..

  Läs mer