Att vara medlem i SRF är en kvalitetsstämpel

Vi bevakar branschgemensamma frågor och påverkar riksdag, regering och offentliga myndigheter när det gäller utredningar och lagförslag. På internationell nivå har vi bl.a. ett nära samarbete med övriga europeiska branschföreningar genom vår paraplyorganisation ECTAA i Bryssel.

Vi ger våra medlemmar råd i branschfrågor och erbjuder utbildningar.  Vi företräder nästan 300 svenska reseföretag. Alla medlemmar förbinder sig att följa SRF:s uppförandekod, stadgar och andra riktlinjer samt att följa beslut fattade i Allmänna reklamationsnämnden och UD:s reserekommendationer.

Våra medlemsföretag består av

 • Affärsresebyråer
 • Privatresebyråer
 • Researrangörer
 • Internetresebyråer
 • Incoming- och eventarrangörer

Nyheter

På gång

 • 2018-12-11 10:00-14.30

  SRF:s styrelse träffas för femte och sista gången i år. Förslag till budget och avgifter för 2019 sa..

  Läs mer
 • 2018-12-05-07 09:00 - 17:00

  SRF är styrelsemedlem i den europeiska paraplyorganisationen ECTAA som har styrelsemöte 2 gånger per..

  Läs mer