Hem / Nyheter

Nyheter

2021-03-09

Tillväxtverket är i färd med att anpassa sina system och rutiner till de nya reglerna och kraven för ansökan om stöd i samband med korttidsarbete. Planen är att detta arbete snart skall vara avklarat och ansökningar kan börja att skickas in den 29 mars. Inför...

2021-02-24

YrkesAkademin Yrkeshögskola (YA), som bland annat bedriver TRAC-utbildning, har för avsikt att ansöka om statsbidrag för att kunna erbjuda kostnadsfria, korta utbildningar som vänder sig till resenäringen. Som underlag för dessa ansökningar vill YA gärna ha dina synpunkter och önskar att så många som möjligt...

2021-02-19

SRF har bjudit in Allmänna Reklamationsnämnden till ett digitalt medlemsseminarium den 25 februari. På begäran inleder vi med en uppdatering från SRF, innan ARN:s chef Marcus Isgren tar över och informerar om nämnden och dess verksamhet, bl.a. hur ärenden bereds och beslutas. Se sändningen i efterhand...

2021-02-11

SRF:s medlemmar kan teckna avtal med Vaccina för utförande av PCR-tester, antigentester samt signerat läkarintyg för resenärer. På Medlemssidorna, under Dokumentbanken, finns en avtalsmall framtaget för detta ändamål - se HÄR (se fliken: "Riktlinjer, praxis, marknadsföring, vaccinering m.m"). Pris för PCR-test och läkarintyg för SRF:s medlemmar är...

2021-02-11

Enligt paketresedirektivet har medlemsstater inom EU en skyldighet att godkänna resegaranti ställd i ett annat medlemsland. Ett företag som är etablerad inom EU kan därmed ställa resegaranti i hemlandet för all försäljning inom EU. Genom att Storbritannien sedan årsskiftet inte längre är medlem i EU,...

2021-02-10

2021-02-10: Som tidigare meddelats har Regeringen utfärdat en förordning som öppnar för researrangörer att söka statligt lån för att återbetala kunder där resor har blivit avbokade på grund av pandemin. Ansökan om lån görs hos Kammarkollegiet mellan den 10 februari och den 1 mars. Ansökan och mer...

2021-02-05

Regeringen har beslutat om att personer som är utländska medborgare och vill resa in i Sverige måste ha testat negativt för covid-19. Beslutet träder i kraft den 6 februari, det vill säga natten mellan fredag och lördag, och gäller till och med den 31 mars....

2021-02-02

Jonas Thyberg, SRF:s advokat, håller två digitala juridikseminarier: 24 mars och 21 april. Det första vänder sig i första hand till researrangörer och resebyråer som säljer till privatpersoner. I april blir det fokus på resejuridik för affärsresor. Mer information finns HÄR. Båda seminarierna sker via...

2021-01-29

Under februari 2021 återlanserar SRF det nya verktyget för rapportering av försäljningssiffror. Verktyget kallas ”ResStat” och är utvecklat för SRF av Teknikhuset i Umeå. Vi gjorde ett första försök i februari och mars 2020 men då pandemin slog till med full kraft avbröts lanseringen. Nu...

2021-01-26

Sedan tidigare pågår en process för att rädda South African Airlines. Enligt information från ECTAA finns det möjlighet för agenter att skicka in sina utestående fordringar senast den 31 januari 2021. Detta sker via ett online-formulär som ni hittar HÄR. Mer information finns att läsa...