Månad: november 2018

2018-12-11 10:00-14.30

SRF:s styrelse träffas för femte och sista gången i år. Förslag till budget och avgifter för 2019 samt vilka huvudinriktningar SRF ska ha under 2019 står bl.a. på agendan....

2018-12-05-07 09:00 - 17:00

SRF är styrelsemedlem i den europeiska paraplyorganisationen ECTAA som har styrelsemöte 2 gånger per år. Här diskuterar vi strategier för de europeiska resebyrå- och researrangörerna och utbyter erfarenheter. Under dessa dagar har kansliet begränsad bemanning och svarstiderna kan därför dröja något....

2018-11-30

Listan gäller från och med idag den 30 November och jämfört med den senaste listan som publicerades i juni, har ändringar skett gällande flygbolag certifierade i Angola. EU:s svarta lista över flygbolag som inte har tillstånd att flyga inom EU innehåller nu totalt 115 flygbolag. Observera att resebyråer...

2018-11-20

Under IATA:s senaste passagerarkonferens i Genève i slutet av oktober antogs, trots starkt motstånd från resebyråsidan, två stora förändringar som väsentligt undergräver agenternas samrådsförfarande om vilka finansiella ackrediteringskriterier som ska gälla samt agenters möjlighet att söka medling från en oberoende aktör. De nya reglerna, som ensidigt...

2018-11-19

UD har idag ändrat avrådan för resor till Egypten enligt följande. UD avråder från alla resor till Norra Sinai. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till ökenområdena väster om Nildalen och Nildeltat och Södra Sinai med undantag för städerna Sharm-el Sheikh och klostret St Catherine och kustområdet...

2018-11-19

Då vi har fått frågor kring hanteringen av moms på förmedlingstjänst vid försäljning B2B har vi uppdaterat informationen på hemsidan under "Lagar och regler" och "skatter och moms" med förtydligande om vilka regler som gäller. Förmedlingstjänst som utförs av resebyråer vid förmedling av resetjänster är momsbelagd. I...

2018-11-19

Storbritanniens EU-utträde kommer att påverka alla företag som har handelsförbindelser med landet och inte minst för företag inom resebranschen. I vilken grad är dock ännu högst oklart, men man bör oavsett förbereda sig på att det kommer att innebära förändringar för den som handlar med varor...

2018-11-02

De nya reglerna som trädde i kraft så sent som den 1 augusti i år ska nu ses över. Paketresereglerna är som bekant gemensamma inom hela EU och därför har EU Kommissionen fått i uppdrag att lämna en rapport i början på 2019 om hur...

2018-11-02

Från den 1 januari 2019 införs ändringar i agentavgifterna till IATA. I samband med den nya strukturen och reglerna i NewGenISS, införs också en ny avgiftsstruktur för IATA-ackrediterade agenter. Man skiljer mellan de nya ackrediteringsmodellerna; Standard with NO Cash Facility (eller "GoLite", också känd som Easy...