Hem / Nyheter

Nyheter

2018-01-24

Som bekant finns krav från IATA att samtliga agenter som är auktoriserade att utfärda IATA- flygbiljetter med kreditkort och därmed på något sätt överför, behandlar eller lagrar kortdata - alldeles oavsett om det sker genom en PSP (Payment Service Provider) eller någon annan - ska...

2018-01-17

Den svenska flygskatten fastställdes slutligt i slutet av november och den formella lagtexten kom ut i december. Där kan man läsa att nedan belopp samt undantag infördes i lagen utan ändringar och börjar gälla den 1 april, se slutlig lagtext med bilagor innehållande förteckning över...