Månad: juli 2018

2018-07-31

Det är dags för en utvärdering av CRS:ernas Code of Conduct som gällt sedan 2009. EU Kommissionen har lagt ut en öppen undersökning för resebyråer som kan besvaras fram till den 12 september genom DENNA LÄNK. Syftet är att undersöka vilken relevans uppförandekoden egentligen har idag. Bland...

2018-07-18

För närvarande cirkulerar många falska e-mail i IATA:s namn. Bedragarna är sin vana trogen extra på hugget nu under sommaren. Observera att en begäran om betalning från IATA aldrig kommer via mail. Alla de falska avsändaradresserna finns listade på IATA:s hemsida som kan laddas ner nedan och...

2018-07-17

EU:s konsumentmyndigheter uppmanar Airbnb att anpassa sina användarvillkor till EU:s konsumentregler och säkerställa att totalpris inklusive alla avgifter visas på hemsidan. Innan slutet av augusti ska Airbnb lägga fram en detaljerad plan på hur prissättning blir transparent. Om Airbnb:s förslag inte anses vara tillfredsställande kan...