Månad: februari 2018

2018-02-15

GDPR presentationer som hölls av Amadeus, FCM, Fortum och SAS i samband med SRF-SBTA-seminariet 6 februari finns under seminariematerial i Dokumentbanken.  ...

2018-02-11

Naturguidning Guidetjänster beskattats med den fulla skattesatsen, 25 %. Sedan årsskiftet gäller dock att förevisning av naturområden utanför tätort samt förevisning av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden ska beskattas med 6 %. Som framgår av Skatteverkets ställningstagande Dnr: 202 484423-17/111 ska tillämpningsområdet för skattesatsen 6 % på förevisning...

2018-02-11

för felaktig tillämpning av VMB-reglerna Enligt EU-domstolens utslag som publicerades den 8 februari 2018 (C-380/16), bryter Tyskland mot de särskilda mervärdesskattereglerna för resebyråer (vinstmarginalbeskattningsreglerna VMB) genom för det första att dessa tillämpas bara vid försäljning till konsumenter (B2C) och för det andra att underlaget för beskattning, dvs. vinstmarginalen, kan beräknas schablonmässigt...

2018-02-08

eller utredningen om marginalbeskattningen (VMB) av resetjänster Strax före jul publicerade EU-kommissionen resultatet av den utredning som gjorts för att kartlägga hur beskattningen av resebyråtjänster fungerar inom unionen. Detta gäller i synnerhet den s.k. vinstmarginalbeskattningen (VMB) eller TOMS (Tour Operators Margin Scheme), som ska tillämpas när...

2018-02-07

I september informerade vi om en ny grekisk skatt på hotellövernattningar, med start från 1 januari 2018. Utöver hotellskatten har man nu även infört ett tillägg som gäller övernattning i lägenheter. Skatten betalas på plats i Grekland men resebyråer och arrangörer är skyldiga att informera om...

2018-02-07 08:00 - 12:00

Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer men exkl. renodlade researrangörer) ökade under 2017 med 5 %. Ökningen fördelar sig tämligen jämnt mellan privat- och affärsresebyråer. Läs mer om detta och studera siffrorna mer i detalj under Statistik . SRF 2018-02-07...

2018-02-02

Nyligen kom en grundläggande vägledning på svenska som kan vara till hjälp för anpassningen till reglerna som träder i kraft den 25 maj i år. Läs mer här. SRF har också tagit fram vägledningar och mallar som är förbehållna våra medlemmar och som återfinns på vår hemsida...