Månad: juni 2023

2023-06-30

Svenska Transportarbetareförbundet och Almega Säkerhetsföretagen har via medling kommit överens om ett nytt Bevaknings- och säkerhetsavtal. Därmed återkallas den varslade strejken och blockaden, som skulle ha påverkat flygtrafiken på Bromma, Landvetter och Arlanda från och med måndag 3 juli. Läs mer i detta pressmeddelande.        ...

2023-06-29

Varsel om strejk den 3 och 5 juli Transportföretagen har varslat om strejk bland säkerhetspersonal på Landvetter och Arlanda. På Landvetter tas personal i säkerhetskontrollerna ut i strejk den 3, 7, 10 och 14 juli. Syftet med strejken är att hindra resenärer från att resa ut...

2023-06-26

Från och med den 7 juni 2023 gäller en ny tågpassagerarförordning (EU 2021-782). Förordningen utgör en variant av det resenärsskydd som Resplus idag tillhandahåller. För att Resplus resevillkor också ska uppfylla kraven i EU:s förordning har Samtrafiken tillsammans med Konsumentverket enats om ett antal förändringar...

2023-06-26

SRF-medlemmar har gratis tillgång till 18 online-utbildningar inom hållbarhet via Travelife-plattformen fram till slutet av 2023. Saknar ni inloggning till plattformen - kontakta oss på SRF: info@srf-org.se       ...

2023-06-26

"Climate Action in the Tourism Sector" är en rapport från UNWTO (The World Tourism Organization).  Den innehåller en översikt över metoder och verktyg för att mäta utsläpp av växthusgaser. Den sammanfattar nuvarande metoder och ger en vägledning till de verktyg som finns tillgängliga för att...

2023-06-22

Nyligen lämnade Resegarantisystemutredningen sitt förslag till ändringar i resegarantilagen samt förslag till en ny lag med skyldighet för flygbolag att ställa resegaranti. SRF välkomnar utredningens förslag och ställer sig i huvudsak bakom detta. Utredningen har genomfört en grundlig analys av det nuvarande systemet och dess...