Månad: januari 2018

2018-01-26

Ett möte mellan vår europeiska paraplyförening ECTAA och EU-kommissionären för transportfrågor, Violetta BULC, har hållits med anledning av den senaste tidens flygbolagskonkurser (Air Berlin, Monarch och NIKI). Mötet initierades av ECTAA och syftet var att diskutera behovet av skydd för passagerarna som enbart köpt en...

2018-01-24

Som bekant finns krav från IATA att samtliga agenter som är auktoriserade att utfärda IATA- flygbiljetter med kreditkort och därmed på något sätt överför, behandlar eller lagrar kortdata - alldeles oavsett om det sker genom en PSP (Payment Service Provider) eller någon annan - ska...

2018-01-17

Den svenska flygskatten fastställdes slutligt i slutet av november och den formella lagtexten kom ut i december. Där kan man läsa att nedan belopp samt undantag infördes i lagen utan ändringar och börjar gälla den 1 april, se slutlig lagtext med bilagor innehållande förteckning över...