Månad: mars 2019

2019-04-23 10:30-16:30

SRF är med på möte i Bryssel där bl.a. kommande lagstiftning inom EU tas upp. Vi diskuterar också implementering av paketreselagstiftningen och vad som inte fungerar tillfredsställande i EU-länderna....

2019-03-29

De nya kraven i EU:s PSD2 (Payment Service Directive) som tillämpas i alla EU-länder, träder i kraft den 14 september 2019 och är en åtgärd för att minska risken för bedrägeri vid kortbetalningar. Ett nytt auktoriseringskrav, SCA (Strong Customer Authentication) införs och innebär att minst...

2019-03-29

Som flera medier redan rapporterat har verksamheten i WOW Air upphört per den 28 mars. Bolaget har ännu inte försatts i konkurs och någon likvidator eller administrator har ännu inte utsetts. Resebyråer ska hjälpa passagerare som önskar det med ombokning när man köpt endast flygbiljett, men...

2019-03-25

Som vi tidigare informerat om i januari, har IATA och flygbolagen ensidigt, utan diskussion med agentsidan, beslutat om ett tillägg till resolution 830d. Det innebär att från den 1 juni 2019 måste alla agenter aktivt fråga resenärerna om de vill att deras kontaktuppgifter (mailadress och/eller mobilnummer)...

2019-04-17 9:00-11:00

Välkommen till vårt frukostseminarium om GDPR! Vi tittar på reglerna och vad som har hänt efter den 25 maj 2018 och vilka de största svårigheterna varit för resebranschen. Läs mer här....

2019-03-01

Idag har SRF släppt ett pressmeddelande där vi ställer oss positiva till regeringens utredning "Styrmedel för att främja användning av biobränsle" som ska överlämnas på måndag. Förslaget innebär en successiv övergång till mer biobränsle vilket vi är positiva till. Samtidigt bör flygskatten slopas helt och...