Hem / Integritetspolicy

Integritetspolicy

SRF:S PERSONUPPGIFTSPOLICY, kort version

Dataskyddsförordningen GDPR medför rutiner och restriktioner för behandling av personuppgifter. Målet med denna förkortade version av vår policy är att vi på ett enkelt sätt ska beskriva hur vi samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter så att du ska veta vad som gäller. Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, org.nr. 802015-0358, mail: info@srf-org.se, postadress: SRF, Box 55545, 102 04 Stockholm.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vår grund för behandling av personuppgifter är att vi ska kunna hjälpa dig som medlem och tillhandahålla information inom ramarna för medlemskapet i föreningen. För att kunna göra det ber vi om följande uppgifter: Namn, mailadress och telefonnummer till de som är medlemsföretagets kontaktpersoner och de som ska ha tillgång till inloggning på vår hemsida. För andra aktiviteter, så som utbildning och seminarier behandlar vi utöver ovan uppgifter också annan information vi kan få från dig, såsom t.ex. speciella önskemål om kost.

Även om man inte är medlem i föreningen kan man anmäla sig till SRF:s nyhetsbrev, maila eller ringa till oss.

Överföring av personuppgifter

Svenska resebyråföreningens service AB, org nr 556416-0728 är ett helägt dotterbolag till Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen och båda organisationerna sköts av samma personal och med samma IT-system. Denna personuppgiftspolicy gäller således både för Svenska resebyrå-och arrangörsföreningen och Svenska resebyråföreningens Service AB, tillsammans kallade SRF. Som hyrestagare hos Almega AB/Svenskt Näringsliv använder vi oss av olika IT-system som Almega tillhandahåller för vår verksamhet där personuppgifter hanteras. För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES. Det gäller till exempel om Almega anlitar underbiträden som är etablerade eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Såsom personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddet för personuppgifter är detsamma både inom EU/EES och utanför.

Skyddande av personuppgifter

Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med Almega AB/Svenskt Näringsliv där vi ställer krav på säker hantering av personuppgifter. Almega har rutiner på plats för att säkerställa detta. Förutom de IT system Almega tillhandahåller, finns också personuppgifter i vår databas som supportas av webbyrån KA Webb samt i mailchimp som används för våra nyhetsbrevutskick. Med dessa leverantörer har vi också avtal på plats som reglerar deras ansvar för att säkerställa att uppgifterna hanteras korrekt och säkert.

Lagringstid och rensning

SRF sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt. När det gäller anmälan till seminarier eller möten raderas uppgifterna kontinuerligt, i annat fall behålls kontaktuppgifter tills dess att företagets medlemskap upphör i SRF eller tills vi fått information om att du slutat din tjänst på ett medlemsföretag som är medlem i SRF, såvida vi inte har en rättslig grund eller ett berättigat intresse för att spara uppgifterna längre.

När du har anmält dig till vårt nyhetsbrev behålls uppgifterna till dess att du själv väljer att avanmäla dig vilket kan göras vid varje nyhetsbrevutskick. Mail rensas kontinuerligt eller senast löpande efter 12 månader.

Korrigering / Begäran om radering / Utdrag / Klagomål

SRF kommer att, på din begäran eller när vi upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till oss på adressen som finns angiven i ingressen ovan och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med oss). Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen eller vid var tid gällande Dataskyddsmyndighet och föra fram dina klagomål. För en fullständig version av vår policy, kontakta SRF.

Information om cookies

På denna webbsida används cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation från den 25 juli 2003, ska alla som besöker webbsidor informeras om att cookies används och vad de används till. Besökaren ska även samtycka till sådan användning.

Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens enhet som dator, smartphone eller surfplatta och innehåller textinformation.

Vad används cookies till på denna sajt?
Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med abonnemang eller person. Vi sparar ingen personlig information via cookies, och information om besökaren kan inte spåras via cookies. En cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies
Webbsidan använder cookies som kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en webbsida, skickas den här typen av cookie mellan besökarens enhet och servern för att kunna koppla information, exempelvis om vilka förinställningar besökaren har valt på webbsidan. Sessionscookies lagras inte permanent på besökarens enhet, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbsidan använder även permanenta cookies som sparas under en längre tid på din enhet för att sidan snabbare ska laddas upp. Dessutom används så kallade tredjepartscookies från andra företag. Dessa finns för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen och för att göra det möjligt för dem att leverera de tjänster de tillhandahåller.

Samtycke
Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Firefox) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Genom att ange i webbläsaren att den ska ta emot cookies anses besökaren samtycka till användningen.

Om besökaren inte samtycker ska denna funktion i webbläsaren stängas av. Om cookie-funktionen stängs av kommer dock inte webbsidan att kunna utnyttjas till fullo.

Blockera alla cookies
Trots att de flesta webbläsarna är förinställda att automatiskt acceptera cookies tillåter de ofta att man kan ändra sina inställningar för cookies. I de flesta webbläsarna kan du ställa in att helt blockera alla cookies eller att bli meddelad när en cookie försöker sparas på din dator. Vissa webbläsare har stöd för ett så kallat ”inkognitoläge”, då raderas alla cookies automatiskt när du stänger webbläsaren. För mer information kring tillvägagångssättet för just din webbläsare, kontakta din webbläsarleverantör.