Hem / Nyheter

Nyheter

2018-08-02

Efter många års väntan har dom slutligen fallit och de resebyråer som deltagit i rättsprocessen får nu äntligen återbetalt stora delar av de medel som innehållits av IATA i BSP i väntan på ett avgörande. Malev gick i konkurs 2012 och många resebyråer hade hunnit betala...

2018-07-31

Det är dags för en utvärdering av CRS:ernas Code of Conduct som gällt sedan 2009. EU Kommissionen har lagt ut en öppen undersökning för resebyråer som kan besvaras fram till den 12 september genom DENNA LÄNK. Syftet är att undersöka vilken relevans uppförandekoden egentligen har idag. Bland...

2018-07-18

För närvarande cirkulerar många falska e-mail i IATA:s namn. Bedragarna är sin vana trogen extra på hugget nu under sommaren. Observera att en begäran om betalning från IATA aldrig kommer via mail. Alla de falska avsändaradresserna finns listade på IATA:s hemsida som kan laddas ner nedan och...

2018-07-17

EU:s konsumentmyndigheter uppmanar Airbnb att anpassa sina användarvillkor till EU:s konsumentregler och säkerställa att totalpris inklusive alla avgifter visas på hemsidan. Innan slutet av augusti ska Airbnb lägga fram en detaljerad plan på hur prissättning blir transparent. Om Airbnb:s förslag inte anses vara tillfredsställande kan...

2018-06-30

I Dokumentbanken finns nu mallen för avtal mellan näringsidkare att ladda ner och som behövs för att ett reseavtal B2B inte ska omfattas av paketreselagens eller resegarantilagens bestämmelser. Enligt den nya paketreselagen gör man ingen skillnad mellan näringsidkare och konsument, huvudregeln är att samtliga faller in...

2018-06-30

Observera att de nya villkoren ska börja tillämpas av SRF-medlemmar senast den 1 augusti för alla resor som bokas från detta datum. De allmänna villkoren ska kompletteras med arrangörens egna särskilda villkor som inte får strida mot de allmänna villkoren eller annan tvingande lag. De resor som bokats...

2018-06-30

Vi har tidigare informerat om att en ny paketreselag träder i kraft den 1 augusti. Samma dag träder en ny resegarantilag i kraft. Den nya resegarantilagen innehåller en del nyheter, bl.a. ska resegaranti inte ställas för affärsresor som inte omfattas av paketreselagen och ställd resegaranti kan...

2018-06-28

Arbetsförmedlingens prognos för resekonsulter ifrågasätts av SRF. Enligt den s.k. Yrkeskompassen görs en prognos på fem års sikt där Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara hård konkurrens på arbetsmarknaden för resesäljare. Hela prognosen kan läsas HÄR. Vi ställer oss frågande till prognosen, då det enligt SRF:s...

2018-06-18

EU:s lista över flygbolag som inte får verka inom unionen har uppdaterats och börjar gälla den 16 juni 2018. Den svarta listan är en lista på flygbolag som antingen inte anses uppnå acceptabel säkerhetsnivå enligt internationell standard eller vars lands myndigheter inte kan tillgodose nödvändiga flygsäkerhetskrav. Ändringar...