Hem / Fakta & juridik

Fakta & juridik

Här nedan informerar vi i korthet om de viktigaste lagarna och reglerna som finns inom reseområdet. I menyn till höger hittar du också SRF:s statistik om marknadens storlek och försäljning.

Paketreselagen

reglerar ansvar och skyldigheter för paketresor . Efter den 1 augusti 2018 innehåller lagen också bestämmelser om s.k. sammanlänkade researrangemang. Lagen gäller inte för paketresor och researrangemang som

1. varar mindre än 24 timmar och som inte innefattar övernattning,
2. anordnas utan vinstsyfte, tillfälligt och för en avgränsad grupp resenärer, eller
3. köps av en näringsidkare och som avser affärsresor, förutsatt det finns någon form av ramavtal mellan kunden och arrangören.

SRF:s medlemmar ska följa allmänna villkor för paketresor, se nedan.

Läs mer om paketresor på Konsumentverkets hemsida. Observera att paketresor som sålts före den 1 augusti 2018 omfattas av tidigare gällande regler.

Sammanlänkade researrangemang

är ett nytt begrepp som infördes i samband med att den nya paketreselagen trädde i kraft den 1 augusti 2018.

För sammanlänkade researrangemang krävs att en näringsidkare ställer resegarantier till Kammarkollegiet samt lämnar information i s.k. standardformulär. Något annat ansvar enligt paketreselagen har inte en näringsidkare som säljer ett sådant arrangemang.

SRF:s allmänna resevillkor för paketresor (uppdaterad version, maj 2021)

Villkoren är anpassade efter den nya paketreselagen som trädde i kraft 1 augusti 2018. De allmänna villkoren ska kompletteras med arrangörens egna specifika villkor. OBS att de specifika villkoren inte får strida mot de allmänna villkoren eller tvingande lag. Observera att punkten 5.4.3 i villkoren justerats i maj 2021. Den avser avrådans betydelse för resenärers rätt att avboka en paketresa på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet. I maj 2022 har ändrades logotyp på grund av SRF:s namnändring

Resegarantilagen

gäller från den 1 augusti 2018 och innebär att företag som erbjuder paketresor eller sammanlänkade researrangemang till försäljning ska ställa resegaranti hos Kammarkollegiet. Läs mer på Kammarkollegiets hemsida där man också kan kontrollera om företaget ställt garanti.

Svartlistade flygbolag

EU:s svarta lista är en förteckning över de flygbolag som inte får verka inom unionen. Dessa flygbolag anses inte uppnå acceptabel säkerhetsnivå enligt internationell standard eller vars lands myndigheter inte kan tillgodose nödvändiga flygsäkerhetskrav. Resebyråer och researrangörer är enligt lag skyldiga att informera resenärer om svartlistade flygbolag. Svarta listan uppdateras normalt två gånger per år. Ladda ner ’EU Air Safety List’ HÄR.

PÅ SRF:S MEDLEMSSIDOR FINNS MER INFORMATION OM:

Nyheter

På gång

  • 2024-09-25 15.00-16.00

    Webbinarium om regler för plattformsoperatörer inom resebranschen, enligt EU- förordning DAC7. Vi ar..

    Läs mer
  • 2024-09-18 14.00-21.00

    The first “Spain Talks” event will be held on 18 September in Stockholm to celebrate excellence, the..

    Läs mer