Hem / Nyheter

Nyheter

2018-11-30

Listan gäller från och med idag den 30 November och jämfört med den senaste listan som publicerades i juni, har ändringar skett gällande flygbolag certifierade i Angola. EU:s svarta lista över flygbolag som inte har tillstånd att flyga inom EU innehåller nu totalt 115 flygbolag. Observera att resebyråer...

2018-11-20

Under IATA:s senaste passagerarkonferens i Genève i slutet av oktober antogs, trots starkt motstånd från resebyråsidan, två stora förändringar som väsentligt undergräver agenternas samrådsförfarande om vilka finansiella ackrediteringskriterier som ska gälla samt agenters möjlighet att söka medling från en oberoende aktör. De nya reglerna, som ensidigt...

2018-11-19

UD har idag ändrat avrådan för resor till Egypten enligt följande. UD avråder från alla resor till Norra Sinai. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till ökenområdena väster om Nildalen och Nildeltat och Södra Sinai med undantag för städerna Sharm-el Sheikh och klostret St Catherine och kustområdet...

2018-11-19

Då vi har fått frågor kring hanteringen av moms på förmedlingstjänst vid försäljning B2B har vi uppdaterat informationen på hemsidan under "Lagar och regler" och "skatter och moms" med förtydligande om vilka regler som gäller. Förmedlingstjänst som utförs av resebyråer vid förmedling av resetjänster är momsbelagd. I...

2018-11-19

Storbritanniens EU-utträde kommer att påverka alla företag som har handelsförbindelser med landet och inte minst för företag inom resebranschen. I vilken grad är dock ännu högst oklart, men man bör oavsett förbereda sig på att det kommer att innebära förändringar för den som handlar med varor...

2018-11-02

De nya reglerna som trädde i kraft så sent som den 1 augusti i år ska nu ses över. Paketresereglerna är som bekant gemensamma inom hela EU och därför har EU Kommissionen fått i uppdrag att lämna en rapport i början på 2019 om hur...

2018-11-02

Från den 1 januari 2019 införs ändringar i agentavgifterna till IATA. I samband med den nya strukturen och reglerna i NewGenISS, införs också en ny avgiftsstruktur för IATA-ackrediterade agenter. Man skiljer mellan de nya ackrediteringsmodellerna; Standard with NO Cash Facility (eller "GoLite", också känd som Easy...

2018-10-31

Statistiken för andra tertialet 2018 är nu klar och visar en liten ökning av försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer men inte researrangörer) på 1% jämfört med samma period 2017. Privatreseförsäljningen har ökat knappt medan affärsreseförsäljningen är oförändrad jämfört med föregående år. Det som framförallt...

2018-10-23

Nu finns New Hopes årliga adventskalender att beställa. Ta chansen och vinn fantastiska priser varje dag under december. Dessutom bidrar du till att fler barn i världen får tillgång till utbildning, näringsriktig kost och möjlighet till en ljusare framtid. Läs mer på New Hope hemsida -...

2018-10-17

Som medlem får du tillgång till utförlig information om bl. a. paketreselagen, resegarantilagen, GDPR, IATA-frågor och mycket annat.  Vi är särskilt stolta över ”Dokumentbanken” där du finner mallar, riktlinjer och andra dokument som vi hoppas du kommer att ha nytta av. Vi vill att du som...