Hem / Nyheter

Nyheter

2018-06-05

Försäljningen av resetjänster ökade under årets första fyra månader med 4 % jämfört med motsvarande period föregående år. Alla olika resebyråer har ökat försäljningen under tertialet, privatresebyråerna är de som det gått allra starkast för. Förmedlingen av flygbiljetter svarar för närmare 60 % av resebyråernas försäljning...

2018-06-04

Som tidigare meddelats, se nedan nyhet publicerad 17 december 2017,  kunde agenter i vissa fall ansöka om återbetalning för vissa Air Berlin biljetter som betalats i BSP. Ansökan om återbetalning gällde alla Air Berlin biljetter som rapporterats som "cash paid", "not flown" eller "partially used". Återbetalning av...

2018-05-24

Next Jet försattes formellt i konkurs den 17 maj och samtliga flyg är för närvarande inställda. Lars-Henrik Andersson, Advokatfirman Lindahl har förordnats till konkursförvaltare. Har man som leverantör en fordran mot Next Jet kan man anmäla den till mailadressen nextjet@lindahl.se. Information från IATA hittar ni  här...

2018-04-10

Alla IATA-agenter kan kontakta TAC för en oberoende bedömning i tvister som rör BSP eller IATA-beslut. TAC agerar som oberoende skiljeman utan kostnad. TAC har nyligen lanserat en uppdaterad hemsida där man hittar mer information....

2018-03-25

Fr.o.m. den 1 april kommer KLM/AF att börja ta ut en extra avgift på 11 EUR per bokning och sträcka (Distribution Surcharge) för bokningar som görs direkt i GDS:erna. Avgiften tas inte ut om man bokar via NDC-baserade kopplingar; NDC interface eller AF/KLM:s bokningsverktyg. Inte heller...

2018-03-20

New Gen ISS är ett nytt system från IATA som man har jobbat med att ta fram under många år och vars syfte är att förbättra och modernisera de finansiella tjänsterna mellan agenter, IATA och flygbolag. Det är ett system för samtliga IATA:s agenter och...

2018-03-20

KO stämde Sembo redan 2016 för vilseledande marknadsföring p.g.a. vad KO då ansåg var felaktiga rabatter och otydlig marknadsföring i fråga om pris. Därefter har KO ändrat sin talan vid flera tillfällen vilket lett till att dom avkunnats först nu två år senare. Vi kan glädjande konstatera...

2018-02-15

GDPR presentationer som hölls av Amadeus, FCM, Fortum och SAS i samband med SRF-SBTA-seminariet 6 februari finns under seminariematerial i Dokumentbanken.  ...

2018-02-11

Naturguidning Guidetjänster beskattats med den fulla skattesatsen, 25 %. Sedan årsskiftet gäller dock att förevisning av naturområden utanför tätort samt förevisning av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden ska beskattas med 6 %. Som framgår av Skatteverkets ställningstagande Dnr: 202 484423-17/111 ska tillämpningsområdet för skattesatsen 6 % på förevisning...

2018-02-11

för felaktig tillämpning av VMB-reglerna Enligt EU-domstolens utslag som publicerades den 8 februari 2018 (C-380/16), bryter Tyskland mot de särskilda mervärdesskattereglerna för resebyråer (vinstmarginalbeskattningsreglerna VMB) genom för det första att dessa tillämpas bara vid försäljning till konsumenter (B2C) och för det andra att underlaget för beskattning, dvs. vinstmarginalen, kan beräknas schablonmässigt...