Hem / Nyheter

Nyheter

2019-03-25

Som vi tidigare informerat om i januari, har IATA och flygbolagen ensidigt, utan diskussion med agentsidan, beslutat om ett tillägg till resolution 830d. Det innebär att från den 1 juni 2019 måste alla agenter aktivt fråga resenärerna om de vill att deras kontaktuppgifter (mailadress och/eller mobilnummer)...

2019-03-01

Idag har SRF släppt ett pressmeddelande där vi ställer oss positiva till regeringens utredning "Styrmedel för att främja användning av biobränsle" som ska överlämnas på måndag. Förslaget innebär en successiv övergång till mer biobränsle vilket vi är positiva till. Samtidigt bör flygskatten slopas helt och...

2019-02-19

Som bekant gäller numera 31 oktober 2019 som D-dagen för Storbritanniens EU-utträde. Då något avtal mellan EU och Storbritannien ännu inte kommit till stånd, är det fortsatt mycket osäkert vad som sker efter detta datum. Når man ingen överenskommelse innan dess blir det en s.k....

2019-02-15

Som bekant lämnade SRF tillsammans med de övriga europeiska föreningarna in ett klagomål till EU kommissionen mot Lufthansa-koncernen avseende deras distributionskostnadsavgift på GDS bokningar som infördes september 2015 (DCC på 16 EUR per bokning). Informationen som lämnades under mötet med kommissionen nu i februari tyder med...

2019-02-15

Alla reseföretag hade möjlighet att delta i en undersökning kring CRS:er förra sommaren. En utvärderingsstudie förväntas publiceras i september för att se om en konsekvensbedömning behövs och i vilket format. Ett seminarium med branschintressenter planeras i maj 2019 och kommer förutom branschfolk också inkludera nationella...

2019-02-15

Denna förordning ses över sedan en tid tillbaka och rör bl.a. hur priser måste presenteras. Med tanke på komplexiteten och antalet ämnen som omfattas av förordningen tar utvärderingen längre tid än vanligt och publiceringen av resultaten är försenad till mitten av mars 2019. Pristransparens kommer att...

2019-02-15

Igår korades vinnare på Grand Travel Award och vi vill rikta ett speciellt grattis till våra medlemmar som vunnit! Stor grattis till Årets resesäljare Lotta Avellén på Inca Tours! Stort grattis till Ving- bästa researrangör! Stort grattis till Jambo Tours - bästa specialistresearrangör!...

2019-02-06

SRF:s extra föreningsstämma, som var planlagd till den 21 februari 2019 är inställd.  Frågan om avgifter behöver ses över ytterligare av styrelsen. Observera att ingen avgift för 2019 kommer att faktureras tillsvidare. Anna Lennhammer VD/Generalsekreterare Kent Wallstedt Styrelseordförande...

2019-01-29

Idag har Myndigheten för Yrkeshögskolan meddelat vilka skolor som beviljats pengar för utbildningsstart hösten 2019. På SRF och TRAC är vi extra glada för att distansutbildningen till TRAC resekonsult kan fortsätta i Uppsala och Skellefteå. Till vårterminen 2020 startar dessutom en helt ny utbildning i Helsingborg...

2019-01-28

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Alla leverantörer måste skicka e-fakturor till den offentliga sektorn enligt den nya standarden om inte annat avtalats. Observera att PDF:er och skannade...