Månad: december 2018

2018-12-19

Kansliet är stängt under julen mellan den 21 december och den 7 januari. Behöver medlemmar komma i kontakt med oss under denna period så maila till: info@srf-org.se  Vi läser av mailen kontinuerligt. Istället för julklappar ger SRF i år ett bidrag till ECPAT. Vi tackar för det gångna året...

2018-12-19

SRF kommer att hålla ett flertal seminarier under kommande år. Vi startar med momskurs i februari och juridik i mars. Hemsidan uppdateras kontinuerligt och mer information finns HÄR....

2018-12-19

SRF har tagit fram en uppdaterad villkorsmall för de resor som säljs och som inte omfattas av paketreselagen, se i dokumentbanken. Eftersom en affärsresa anordnad med ett allmänt avtal/ramavtal som grund inte innefattas av paketreselagen och därmed inte heller av de allmänna resevillkoren för paketresor, har...

2018-12-19

Ända sedan domen föll i Holland i slutet av juli har vi avvaktat utbetalningen av de 72% som domstolen tillerkände de agenter som framställt sina krav i rätten. Förklaringen till att det dröjer är flera; IATA överförde efter konkursen 2012 de Malev-pengar som fanns i BSP...

2018-12-13

Tack till alla medlemsföretag som svarat på hållbarhetsenkäten! Vi sammanställer era svar och kommer att inleda 2019 med ett omfattande arbete för att försöka ta fram en branschstandard och checklista som förhoppningsvis gör det lättare för er i det fortsatta hållbarhetsarbetet. Ett seminarium planeras också under...

2018-12-13

Vi vill inför årets slut påminna alla medlemmar om de riktlinjer för årsredovisningen som SRF har tagit fram och som medlemmarna ska följa. Detta är viktigt bl. a. för att vi ska få en korrekt information om den försäljning som sker på den svenska marknaden när vi...

2018-12-13

SRF har inlett ett samarbete med Skeppsbron Skatt för att tillgodose medlemmarnas behov av hjälp med reserelaterade momsfrågor. Vår kontaktperson på Skeppsbron heter Pär Sundberg och han har över 30 års erfarenhet av momsfrågor och är och är väl förtrogen med den specifika momsproblematik som förekommer inom...