Månad: februari 2019

2019-03-18 9-12 och 13-16

SRF viker den 18 mars till två seminarier; på förmiddagen ägnar vi oss åt en grundkurs i resejuridik med fokus på paketreselagen och resegarantilagen. Seminariet riktar sig till den som behöver en grundgenomgång kring de nya bestämmelserna som trädde i kraft den 1 augusti 2018. Eftermiddagen...

2019-03-12 10.00-14.30

Styrelsen träffas för första gången i år. Föreningens och Service AB:s årsredovisningar läggs fram och slutligt beslut om avgifter för 2019 står bl.a. på agendan. Har du som medlem någon fråga som du tycker bör diskuteras - meddela oss på SRF senast den 5 mars!...

2019-02-19

Som bekant gäller numera 31 oktober 2019 som D-dagen för Storbritanniens EU-utträde. Då något avtal mellan EU och Storbritannien ännu inte kommit till stånd, är det fortsatt mycket osäkert vad som sker efter detta datum. Når man ingen överenskommelse innan dess blir det en s.k....

2019-02-15

Som bekant lämnade SRF tillsammans med de övriga europeiska föreningarna in ett klagomål till EU kommissionen mot Lufthansa-koncernen avseende deras distributionskostnadsavgift på GDS bokningar som infördes september 2015 (DCC på 16 EUR per bokning). Informationen som lämnades under mötet med kommissionen nu i februari tyder med...

2019-02-15

Alla reseföretag hade möjlighet att delta i en undersökning kring CRS:er förra sommaren. En utvärderingsstudie förväntas publiceras i september för att se om en konsekvensbedömning behövs och i vilket format. Ett seminarium med branschintressenter planeras i maj 2019 och kommer förutom branschfolk också inkludera nationella...

2019-02-15

Denna förordning ses över sedan en tid tillbaka och rör bl.a. hur priser måste presenteras. Med tanke på komplexiteten och antalet ämnen som omfattas av förordningen tar utvärderingen längre tid än vanligt och publiceringen av resultaten är försenad till mitten av mars 2019. Pristransparens kommer att...

2019-02-15

Igår korades vinnare på Grand Travel Award och vi vill rikta ett speciellt grattis till våra medlemmar som vunnit! Stor grattis till Årets resesäljare Lotta Avellén på Inca Tours! Stort grattis till Ving- bästa researrangör! Stort grattis till Jambo Tours - bästa specialistresearrangör!...

2019-02-06

SRF:s extra föreningsstämma, som var planlagd till den 21 februari 2019 är inställd.  Frågan om avgifter behöver ses över ytterligare av styrelsen. Observera att ingen avgift för 2019 kommer att faktureras tillsvidare. Anna Lennhammer VD/Generalsekreterare Kent Wallstedt Styrelseordförande...