Hem / Nyheter

Nyheter

2018-06-30

Observera att de nya villkoren ska börja tillämpas av SRF-medlemmar senast den 1 augusti för alla resor som bokas från detta datum. De allmänna villkoren ska kompletteras med arrangörens egna särskilda villkor som inte får strida mot de allmänna villkoren eller annan tvingande lag. De resor som bokats...

2018-06-30

Vi har tidigare informerat om att en ny paketreselag träder i kraft den 1 augusti. Samma dag träder en ny resegarantilag i kraft. Den nya resegarantilagen innehåller en del nyheter, bl.a. ska resegaranti inte ställas för affärsresor som inte omfattas av paketreselagen och ställd resegaranti kan...

2018-06-28

Arbetsförmedlingens prognos för resekonsulter ifrågasätts av SRF. Enligt den s.k. Yrkeskompassen görs en prognos på fem års sikt där Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara hård konkurrens på arbetsmarknaden för resesäljare. Hela prognosen kan läsas HÄR. Vi ställer oss frågande till prognosen, då det enligt SRF:s...

2018-06-18

EU:s lista över flygbolag som inte får verka inom unionen har uppdaterats och börjar gälla den 16 juni 2018. Den svarta listan är en lista på flygbolag som antingen inte anses uppnå acceptabel säkerhetsnivå enligt internationell standard eller vars lands myndigheter inte kan tillgodose nödvändiga flygsäkerhetskrav. Ändringar...

2018-06-14

Som väntat antog riksdagen under sen eftermiddag den 13/6 de båda nya lagförslagen avseende paketresor och resegarantier. Båda lagarna träder i kraft den 1 augusti och nu väntar ett gediget arbete för resebyråerna och researrangörerna att se till att allt finns på plats per den 1 augusti. För...

2018-06-05

Försäljningen av resetjänster ökade under årets första fyra månader med 4 % jämfört med motsvarande period föregående år. Alla olika resebyråer har ökat försäljningen under tertialet, privatresebyråerna är de som det gått allra starkast för. Förmedlingen av flygbiljetter svarar för närmare 60 % av resebyråernas försäljning...

2018-06-04

Som tidigare meddelats, se nedan nyhet publicerad 17 december 2017,  kunde agenter i vissa fall ansöka om återbetalning för vissa Air Berlin biljetter som betalats i BSP. Ansökan om återbetalning gällde alla Air Berlin biljetter som rapporterats som "cash paid", "not flown" eller "partially used". Återbetalning av...

2018-05-24

Next Jet försattes formellt i konkurs den 17 maj och samtliga flyg är för närvarande inställda. Lars-Henrik Andersson, Advokatfirman Lindahl har förordnats till konkursförvaltare. Har man som leverantör en fordran mot Next Jet kan man anmäla den till mailadressen nextjet@lindahl.se. Information från IATA hittar ni  här...

2018-04-10

Alla IATA-agenter kan kontakta TAC för en oberoende bedömning i tvister som rör BSP eller IATA-beslut. TAC agerar som oberoende skiljeman utan kostnad. TAC har nyligen lanserat en uppdaterad hemsida där man hittar mer information....

2018-03-25

Fr.o.m. den 1 april kommer KLM/AF att börja ta ut en extra avgift på 11 EUR per bokning och sträcka (Distribution Surcharge) för bokningar som görs direkt i GDS:erna. Avgiften tas inte ut om man bokar via NDC-baserade kopplingar; NDC interface eller AF/KLM:s bokningsverktyg. Inte heller...