Hem / Nyheter

Nyheter

2018-01-17

Den svenska flygskatten fastställdes slutligt i slutet av november och den formella lagtexten kom ut i december. Där kan man läsa att nedan belopp samt undantag infördes i lagen utan ändringar och börjar gälla den 1 april, se slutlig lagtext med bilagor innehållande förteckning över...