Hem / Nyheter / Sida 2

Nyheter

2019-04-24

Med anledning av Jet Airways insolvens har IATA gått ut i med information om hur man gör återkrav av medel via BSPLink. Läs mer HÄR. Observera att tidsperioden för att hantera återbetalningskraven är 22 april - 20 maj 2019 och avser endast biljetter som är inrapporterade...

2019-04-22

UD har med anledning av det senaste dygnets händelser beslutat att avråda från icke nödvändiga resor till Sri Lanka. Beslutet gäller tills vidare. Återresa för resenärer som befinner sig på plats sker som vanligt och det är således inte fråga om någon evakuering. Resenärer som...

2019-03-29

De nya kraven i EU:s PSD2 (Payment Service Directive) som tillämpas i alla EU-länder, träder i kraft den 14 september 2019 och är en åtgärd för att minska risken för bedrägeri vid kortbetalningar. Ett nytt auktoriseringskrav, SCA (Strong Costumer Authentication) införs och innebär att minst...

2019-03-29

Som flera medier redan rapporterat har verksamheten i WOW Air upphört per den 28 mars. Bolaget har ännu inte försatts i konkurs och någon likvidator eller administrator har ännu inte utsetts. Resebyråer ska hjälpa passagerare som önskar det med ombokning när man köpt endast flygbiljett, men...

2019-03-25

Som vi tidigare informerat om i januari, har IATA och flygbolagen ensidigt, utan diskussion med agentsidan, beslutat om ett tillägg till resolution 830d. Det innebär att från den 1 juni 2019 måste alla agenter aktivt fråga resenärerna om de vill att deras kontaktuppgifter (mailadress och/eller mobilnummer)...

2019-03-01

Idag har SRF släppt ett pressmeddelande där vi ställer oss positiva till regeringens utredning "Styrmedel för att främja användning av biobränsle" som ska överlämnas på måndag. Förslaget innebär en successiv övergång till mer biobränsle vilket vi är positiva till. Samtidigt bör flygskatten slopas helt och...

2019-02-19

Som bekant gäller den 29 mars som D-dagen för Storbritanniens EU-utträde. Då något avtal mellan EU och Storbritannien ännu inte kommit till stånd, är det fortsatt mycket osäkert vad som sker efter den 29 mars. Når man ingen överenskommelse innan dess blir det en s.k....

2019-02-15

Som bekant lämnade SRF tillsammans med de övriga europeiska föreningarna in ett klagomål till EU kommissionen mot Lufthansa-koncernen avseende deras distributionskostnadsavgift på GDS bokningar som infördes september 2015 (DCC på 16 EUR per bokning). Informationen som lämnades under mötet med kommissionen nu i februari tyder med...

2019-02-15

Alla reseföretag hade möjlighet att delta i en undersökning kring CRS:er förra sommaren. En utvärderingsstudie förväntas publiceras i september för att se om en konsekvensbedömning behövs och i vilket format. Ett seminarium med branschintressenter planeras i maj 2019 och kommer förutom branschfolk också inkludera nationella...

2019-02-15

Denna förordning ses över sedan en tid tillbaka och rör bl.a. hur priser måste presenteras. Med tanke på komplexiteten och antalet ämnen som omfattas av förordningen tar utvärderingen längre tid än vanligt och publiceringen av resultaten är försenad till mitten av mars 2019. Pristransparens kommer att...