2020-11-17

SRF sänder ett Facebook-seminarium med tema försäkringslösningar på fredag den 20 november, kl 14:00-15:00.
Branschen är utsatt för utmaningar som saknar motstycke. Resandet har i nästintill upphört och alla företag inom resesektorn kämpar för överlevnad. I detta svåra läge behöver vi både hitta lösningar för stunden men också blicka framåt för att skapa förutsättningar för våra verksamheter när marknaden kommer tillbaka. Fredagens sändning kommer därför att ha fokus på försäkringslösningar. Vi har bjudit in vår samarbetspartner försäkringsbolaget Gouda som informerar närmare om två av sina produkter:
– Utvidgade ansvarsförsäkringen för paketresor
– Reseförsäkring som gäller under Coronatider samt under UDs avrådan för icke nödvändiga resor.

Vi kommer även att informera om dagsaktuella ämnen såsom regeringens aviserade stödåtgärder för branschen och konsekvenser för resandet efter de nya restriktionerna som meddelades nyligen.

Sändningen sänds via SRF:s Facebookgrupp på denna länk.