Hem / Nyheter

Nyheter

2018-02-07

I september informerade vi om en ny grekisk skatt på hotellövernattningar, med start från 1 januari 2018. Utöver hotellskatten har man nu även infört ett tillägg som gäller övernattning i lägenheter. Skatten betalas på plats i Grekland men resebyråer och arrangörer är skyldiga att informera om...

2018-02-07 08:00 - 12:00

Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer men exkl. renodlade researrangörer) ökade under 2017 med 5 %. Ökningen fördelar sig tämligen jämnt mellan privat- och affärsresebyråer. Läs mer om detta och studera siffrorna mer i detalj under Statistik . SRF 2018-02-07...

2018-02-02

Nyligen kom en grundläggande vägledning på svenska som kan vara till hjälp för anpassningen till reglerna som träder i kraft den 25 maj i år. Läs mer här. SRF har också tagit fram vägledningar och mallar som är förbehållna våra medlemmar och som återfinns på vår hemsida...

2018-01-26

Ett möte mellan vår europeiska paraplyförening ECTAA och EU-kommissionären för transportfrågor, Violetta BULC, har hållits med anledning av den senaste tidens flygbolagskonkurser (Air Berlin, Monarch och NIKI). Mötet initierades av ECTAA och syftet var att diskutera behovet av skydd för passagerarna som enbart köpt en...

2018-01-24

Som bekant finns krav från IATA att samtliga agenter som är auktoriserade att utfärda IATA- flygbiljetter med kreditkort och därmed på något sätt överför, behandlar eller lagrar kortdata - alldeles oavsett om det sker genom en PSP (Payment Service Provider) eller någon annan - ska...

2018-01-17

Den svenska flygskatten fastställdes slutligt i slutet av november och den formella lagtexten kom ut i december. Där kan man läsa att nedan belopp samt undantag infördes i lagen utan ändringar och börjar gälla den 1 april, se slutlig lagtext med bilagor innehållande förteckning över...