2020-10-29

Thai Airways är under konkursskydd, då inga kommersiella flygningar planerar att genomföras 2020. Enligt uppgifter från ECTAA verkar det som att konkursdomstolen har accepterat en rekonstrueringsplan, som gör det möjligt för TG att återuppstå ifall de kan avskriva sina skulder. Konkret måste TG:s fordringsägare vänta sig till en ”Legal Execution Department” i Thailand. När det gäller krav på återbetalning har vi fått nedanstående information från SRF:s motsvarighet i Frankrike:

Återbetalningskrav för individuella biljetter processas via BSP Link.

Återbetalningskrav gällande förskottsbetalningar för grupper:
Krav ska ställas till ”Legal Execution Department” via deras hemsidan:
http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp
Observera att deadline är 2 november 2020 kl. 16.30. Bangkok tid = 10.30 svensk tid.

Guidelines för hur detta ska göras finns i bifogade dokument – se HÄR