Månad: juni 2022

2022-06-27

Riksdagen har nu antagit de förslag till ändringar i vissa konsumentskyddslagstiftningar som vi tidigare informerat om. Ändringarna påverkar framförallt distansavtalslagen, prisinformationslagen och marknadsföringslagen. Vi redogör kortfattat för de viktigaste ändringarna för medlemsföretagen - se Ändringar i konsumentskyddslagstiftning 2022-06-27.  ...

2022-06-14

Förbindelsegången Terminal 4 och Terminal 5: Gången ligger på airside i markplan (plan 2) och länkar samman det nya gateområdet C30-44 i Terminal 4 med övriga gateområden i Terminal 5. Flygbolagsflytt och temporärt öppnande: I syfte att avlasta Terminal 5 genomförs den 15 juni ett temporärt öppnande av...