Månad: juni 2022

2022-06-27

Riksdagen har nu antagit de förslag till ändringar i vissa konsumentskyddslagstiftningar som vi tidigare informerat om. Ändringarna påverkar framförallt distansavtalslagen, prisinformationslagen och marknadsföringslagen. Vi redogör kortfattat för de viktigaste ändringarna för medlemsföretagen - se Ändringar i konsumentskyddslagstiftning 2022-06-27.  ...

2022-06-14

Förbindelsegången Terminal 4 och Terminal 5: Gången ligger på airside i markplan (plan 2) och länkar samman det nya gateområdet C30-44 i Terminal 4 med övriga gateområden i Terminal 5. Flygbolagsflytt och temporärt öppnande: I syfte att avlasta Terminal 5 genomförs den 15 juni ett temporärt öppnande av...

2022-06-08

EU:s svarta lista är en förteckning över de flygbolag som inte får verka inom unionen. Resebyråer och researrangörer är enligt lag skyldiga att informera resenärer om svartlistade flygbolag. Den senaste listan är uppdaterad 1 juni 2022 (förra uppdateringen var från 11 april 2022). Totalt är 118...