Månad: maj 2022

2022-05-31

Enligt paketreselagen har arrangören ett vidsträckt ansvar för att resenären får det han eller hon betalat för. Det är dock resenärens ansvar att inställa sig i tid för avresa. Mot bakgrund av de problem som idag föreligger vid säkerhetskontrollen på Arlanda vill SRF betona att en...

2022-05-30

Swedavia har skickat ut en checklista för att förbereda resenärerna bättre och om möjligt förkorta väntetiderna i säkerhetskontrollen. Checklistan hittar ni HÄR. Skicka gärna vidare till era resenärer. Mer informations finns på Swedavias hemsida. Swedavia meddelade den 17 maj att Terminal 4 samt förbindelsegången mellan Terminalerna...

2022-05-19

Som tidigare meddelats har SRF tät kommunikation med Polisen för att se till att problematiken med passansökan minskas. Senaste nytt är följande: Antalet ansökningstider ökar stadigt och vissa regioner ligger nu på väntetider på en vecka eller mindre. Bland annat Stockholm ligger fortsatt efter men förväntas...

2022-05-19

SRF har fört en dialog med Skatteverket gällande styrkande av avdragsrätt för ingående moms för resetjänster. Dialogen har avsett situationen när affärsresebyråer, som agerar som agenter som bokar transport och logi åt svenska företagskunder, förser företagskunderna med ett dokument kallat ”Följesedel” och som innehåller information om de debiteringar...

2022-05-18

SRF har träffat Kammarkollegiet för att diskutera vissa aktuella frågor, såsom sanktionsavgifter när inrapporterad budget har överskridits. Vid mötet togs även problemet upp med att arrangörer måste ställa säkerhet för samma resor både till Kammarkollegiet och till kortföretag. Läs mer i detta dokument...

2022-05-12

Notera att Air Leap (FL-100) har stängts av från BSP då flygbolaget beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion. Flygbolaget har funnits med i BSP Norge och Sverige. Läs mer på Air Leaps hemsida....

2022-05-11

UD har idag den 11 maj 2022 infört en avrådan för icke-nödvändiga resor till Sri Lanka. Avrådan gäller tills dess att UD kommunicerat ett annat beslut. Länk till UD:s hemsida....

2022-05-10

Som tidigare meddelats har SRF tät kommunikation med Polisen för att se till att problematiken med passansökan minskas. Polismyndigheten försöker med en rad åtgärder att minska tiden för ansökan av pass. I och med att passansökningarna utökas kan det även uppstå problem med själva tillverkningen...