Månad: januari 2021

2021-01-29

Under februari 2021 återlanserar SRF det nya verktyget för rapportering av försäljningssiffror. Verktyget kallas ”ResStat” och är utvecklat för SRF av Teknikhuset i Umeå. Vi gjorde ett första försök i februari och mars 2020 men då pandemin slog till med full kraft avbröts lanseringen. Nu...

2021-01-26

Sedan tidigare pågår en process för att rädda South African Airlines. Enligt information från ECTAA finns det möjlighet för agenter att skicka in sina utestående fordringar senast den 31 januari 2021. Detta sker via ett online-formulär som ni hittar HÄR. Mer information finns att läsa...

2021-01-24

2021-01-24: UD har idag beslutat att återinföra avrådan från icke nödvändiga resor till Norge. Beslutet gäller tills vidare. Beslutet grundar sig på en helhetsbedömning. I denna har UD framförallt vägt in de exceptionella och osäkra omständigheter som råder med anledning av vidtagna åtgärder såväl i Norge...

2021-01-21

SRF, tillsammans med Sveriges Bussföretag, anordnade ett medlemsseminarium kring den befintliga resegarantilagen och hur den har kunnat tillämpas under rådande pandemi. Ni som missade seminariet den 20 januari kan se det efterhand. Seminariet var i form av en panel med representanter från flera olika politiska...

2021-01-20

2021-01-20: Vi har idag fått information om att bevakning av fordran ska ske senast imorgon 21 januari. Skulle man inte göra detta inom denna tidsram, medför det dock inte att man förlorar rätten till ersättning. På grund av pågående rekonstruktion, har Norwegian inte lagligt rätt att...

2021-01-12

SRF, tillsammans med Sveriges Bussföretag, anordnar ett medlemsseminarium med inbjudna experter kring den befintliga resegarantilagen och hur den har kunnat tillämpas under rådande pandemi. SRF skickade den 2 december 2020 ett brev till regeringen med en uppmaning att tillsätta en utredning med uppgift att se över lagen...

2021-01-05

2021-01-05: Sedan den 1 januari 2021 har övergångsperioden för Storbritanniens deltagande i EU: s inre marknad och tullunion upphört.  Det innebär att den fria rörligheten för personer, varor och tjänster mellan Storbritannien och EU har upphört. Den 24 december 2020 ingick EU och Storbritannien ett handels-...

2021-01-04

Om du som arbetsgivare vill införa korttidsarbete och söka stöd för någon del av perioden 1 december 2020 och 30 juni 2021 behöver du skriva nya avtal med dina anställda. Det finns en del saker som skiljer sig från det tidigare stödet och som därför...