2022-03-02

New Hope, reseindustrins barnfond, ber alla som har möjlighet att ge bidrag till barnhemsprojektet  Novy Dom i Reni. Vill du som företag skänka ett större belopp. Skicka ett mail till info@newhope.se så ordnar vi med en faktura på valfritt belopp.

Skicka bidrag om 250 kr, 500 kr eller valfritt belopp via Swish eller betala in på Bg.

Tillsvidare har barnhemmet inte drabbats av bomber och beskjutning och kommer inte att evakueras i nuläget. Men oron inför framtiden växer. Inget barn skall behöva fundera över död, krig och förstörelse. För varje dag som går blir det allt svårare att få tag på mat och andra förnödenheter. Snart kan man lägga svält till krigets fasor och ingen vet hur länge kriget kommer att fortgå, men redan nu kan vi se att det blir en lång process att bygga upp det liv som rådde i Ukraina bara för en vecka sedan.

Läs mer om barnhemmet och hjälp oss att skapa en dräglig tillvaro för barnen på Novy Dom!