2022-03-08

ETOA, European tourism association, tillhandahåller uppdaterad information kring vilka reserestriktioner som gäller för EU- och EFTA-länder. Mer om detta finns på ETOA:s hemsida.