2022-04-12

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och omfattar bland annat följande:

  • Ändringar beträffande informationskrav och marknadsföringsregler vid försäljning där näringsidkaren och kunden inte träffas fysiskt, t.ex. Internet- eller telefonförsäljning samt försäljning i samband med mässor, vid hembesök eller liknande.
  • Nya bestämmelser om online marknadsplatser samt större krav på att informationen ska ges i ett särskilt avsnitt i onlinegränssnittet.
  • Sanktionsavgift för företag som tar ut förhöjd telefontaxa. Gäller i de fall telefon är enda möjligheten för konsumenten att komma i kontakt med näringsidkare som denne har ett avtal med.

 

Läs mer om förtydligande kring informationskrav enligt distansavtalslagen – se HÄR.

För närvarande pågår även en översyn av paketresedirektivet och direktiv 261/2004 om flygpassagerares rättigheter och en översyn av resegarantisystemet.

Läs mer här: Konsumentskyddslagstiftning – kommande ändringar.