2022-02-28

Med anledning av säkerhetsläget i regionen har Utrikesdepartementet den 28 februari 2022 beslutat om att avråda från alla resor till Belarus. Avrådan gäller tillsvidare.

2022-02-21: Med anledning av säkerhetsläget i regionen har Utrikesdepartementet den 21 februari 2022 beslutat om att avråda från alla resor till regionerna Brest och Gomel samt från icke nödvändiga resor till övriga delar av Belarus. Avrådan gäller tillsvidare.