2022-03-06

2022-03-06:
Med anledning av det allvarliga och oförutsägbara säkerhetsläget i den vidare regionen, har UD idag beslutat att avråda från alla resor till Ryska Federationen (Ryssland).

Flygtrafiken till och från Ryssland har till stora delar ställts in, det kan därmed vara svårt att hitta transportalternativ för att lämna landet. Det råder även ökande osäkerhet kring betalningssystem, vilket kan försvåra möjligheterna att betala med utländska betalkort i landet och ta ut kontanter i bankomater.

  • UD uppmanar svenskar på plats att iaktta stor försiktighet, följa händelseutvecklingen via lokal och internationell massmedia, löpande ta del av ambassadens reseinformation via appen UD Resklar eller Sweden Abroad samt att anmäla sig på svensklistan. Svenskar som lämnar Ryssland ombeds avregistrera sig från svensklistan.
  • Osäkerheten över utvecklingen är stor och säkerhetsläget kan snabbt förändras. Svenskar i Ryssland bör därför ha beredskap att med kort varsel ändra sina planer samt kontrollera sina resehandlingar och försäkringsvillkor.
  • Om du befinner dig i Ryssland kan det vara bra att omgående se över hemresemöjligheter.
  • Ett kraftigt försämrat säkerhetsläge kan begränsa ambassadens möjligheter att ge konsulärt stöd.
  • UD och den svenska ambassaden i Moskva följer utvecklingen nära.

 

2022-02-27:
Från den 27 februari 2022 avråder UD från icke nödvändiga resor till Ryska Federationen (Ryssland). Vidare avråder UD sedan tidigare från alla resor till de ryska regionerna Belgorod, Voronezj och Rostov. Avrådan gäller tills vidare.