2023-08-02

Korta, kompetenshöjande och gratis utbildningar som startar till hösten.
Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) har fått extra tilldelning av statliga pengar och därför kan ett flertal kortare, kompetenshöjande utbildningar starta i höst. Utbildningarna är gratis och oftast på distans. Ett perfekt tillfälle för personalen att förkovra sig. Följande utbildningar är speciellt inriktade mot vår bransch: