2023-07-10

Konkurrensverket (KKV) har nu avslutat en utredning som pågått i tre och ett halvt år och som inleddes sedan Svenska Resebranschföreningen, SRF, påtalat för KKV att Finnair tillämpade konkurrensbegränsande klausuler i sina avtal med online resebyråer. Den avslutade utredningen innebär att KKV beslutade den 7 juli 2023 att godta ett frivilligt åtagande från Finnair.

Bakgrund samt beslutet i korthet är följande:

  • Konkurrensbegränsningen bestod i att Finnair förbjöd online resebyråer att annonsera på internet med lägre priser på Finnairs biljetter än de priser som Finnair själv tillämpade. Detta gällde även om online resebyrån valde att rabattera flygbiljetterna på egen bekostnad.
  • KKV kom efter en omfattande utredning fram till den preliminära slutsatsen att detta förfarande var konkurrensbegränsande i strid med konkurrenslagen.
  • KKV konstaterade särskilt att online resebyråer inte är s.k. äkta agenter, eftersom de har många uppdragsgivare och agerar självständigt på marknaden. Därmed kan Finnair inte styra online resebyråernas prissättning, även om de endast förmedlar flygbiljetterna till resenärerna.
  • KKV kom även fram till att online resebyråerna inte är s.k. online baserade förmedlingstjänster som omfattas av gruppundantag för vertikala avtal.
  • För att undvika att KKV skulle fatta beslut om ett vitesåläggande valde Finnair att i stället på eget initiativ åta sig att upphöra med den konkurrensbegränsande klausulen.
  • Finnairs åtagande innebär att Finnair återkallar kravet på separat annonsering av Finnairs pris på flygbiljetterna. Detta gäller för resor som börjar eller slutar i Sverige, inklusive resor som innefattar en kombination av två eller flera flygsträckor där en eller flera flygsträckor trafikeras av Finnair, oavsett om den eller de flygsträckor som trafikeras av Finnair börjar eller slutar i Sverige. Resor med mellanlandningar omfattas således av åtagandet om de börjar eller slutar i Sverige. Åtagandet gäller oavsett försäljningskanal. Åtagandet gäller dock inte för multilaterala avtal till vilka Finnair och online resebyråer är parter och som innehåller andra bestämmelser om hur priset på resor får visas.
  • Finnair måste följa sitt åtagande under minst fem år, annars kan KKV väcka talan om utdömande av vitet på 100 miljoner kronor.
  • KKV kan även återkalla sitt beslut att godta åtagandet, om det visar sig att Finnair uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot det, och i stället besluta att Finnair ska betala en konkurrensskadeavgift som kan uppgår till maximalt tio procent av koncernomsättningen.
  • Beslutet kan inte överklagas, men företag som berörs negativt av Finnairs agerande kan på egen hand väcka talan i Patent- och marknadsdomstolen och yrka på ett mer långtgående åläggande mot Finnair att upphöra med ytterligare beteenden utöver de som Finnair nu åtagit sig att upphöra med.

 

Länk till Konkurrensverket samt dokumentation, se HÄR