2023-09-06

Konsumentverket har informerat SRF om att myndigheten vid månadsskiftet september/oktober kommer att genomföra en granskning av informationen som finns på företags webbplatser. Bakgrunden är ett stort antal anmälningar om problem med att komma i kontakt med t.ex. kundtjänst inom olika branscher, bl.a. resebranschen. Läs mer på KoV:s hemsida om detta.

Granskningen kommer att omfatta följande punkter:

  • Vilka kontaktuppgifter finns det och var är de placerade.
  • Var finns information om hur reklamationer kan göras och huruvida informationen är tydlig.
  • I de fall kontaktformulär och/eller chatt erbjuds; framgår det huruvida kontaktformulär respektive chatt går att bevissäkra.

Konsumentverket tagit fram en checklista för företag. Den är inte heltäckande utan utgår från de problem som identifierats under kartläggningen – se KoV checklista för företagens hemsidor.

Hör av er till SRF om ni har några frågor.