2023-06-26

Från och med den 7 juni 2023 gäller en ny tågpassagerarförordning (EU 2021-782). Förordningen utgör en variant av det resenärsskydd som Resplus idag tillhandahåller. För att Resplus resevillkor också ska uppfylla kraven i EU:s förordning har Samtrafiken tillsammans med Konsumentverket enats om ett antal förändringar för Resplus resevillkor.

Tågpassagerarförordningen är ett resenärsskydd på EU-nivå. Förordningen innehåller bland annat regelverk för att tillhandahålla ersättningsresor vid trafikstörning, vilket motsvarar Resplus ”Kom-fram-garanti” samt regler för förseningsersättning. EU-förordningen gäller enbart tågresor medan Resplus-samarbetet även omfattar resor i kombinationer av alla fordonsslag, det vill säga tåg, buss, tunnelbana, vissa färjelinjer och viss taxiverksamhet.

Läs mer HÄR.