2021-09-23

På grund av det förändrade säkerhetsläget har UD beslutat om att ändra avrådan för Etiopien och Tanzania.
Etiopien:
Avrådan gäller för alla resor till Tigrayregionen, Amhararegionen, Afarregionen samt Somaliregionen. UD avråder även för alla resor inom 10 km från Etiopiens gräns mot omkringliggande länder (Sydsudan, Somalia, Sudan, Djibouti, Kenya). Vidare avråder UD från alla icke-nödvändiga resor till Etiopien, undantaget huvudstaden Addis Abeba. Avrådan gäller tillsvidare.

Tanzania:
Avrådan gäller icke-nödvändiga resor till Mtwara-regionen i sydöstra Tanzania. Avrådan gäller tillsvidare.