2021-07-13

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget, avråder UD från alla resor till Haiti. Avrådan gäller från 12 juli och tillsvidare.