2021-08-09

Från och med den 2 augusti 2021 gäller nya krav och giltighetstider för nationellt identitetskort. En viktig förändring är att fingeravtryck behöver lämnas vid ansökan om nationellt identitetskort. Om du redan har ett nationellt identitetskort gäller det fortfarande under den tid som anges på kortet. Läs mer på polismyndighetens hemsida.