2021-06-16

SRF har under maj 2021 genomfört en enkätundersökning bland medlemsföretagen. Syftet var att ta reda på personalbehovet framöver samt graden av uppsägningar inom resebranschen under pandemiåret. Som tidigare konstaterats så har pandemin haft förödande konsekvenser för rese- och turismbranschen. Siffrorna i enkäten bekräftar våra tidigare antaganden, nämligen att mer än hälften av de anställda har blivit uppsagda under pandemiåret.

När det gäller personalbehovet framöver så ser vi att branschen succesivt börjar återhämta sig och vår slutsats är att det finns ett behov av nyanställning redan inom 2 år samt att behovet ökar därefter. Det handlar i hög grad om nyanställningar – inte återanställningar – vilket ger ökande möjligheten att få jobb för de som vill komma in i branschen, t.ex. TRAC-utbildade turism- och resekonsulter.

I enkäten frågade vi också om vilka kompetenser som är viktigast inom branschen. Här kan vi konstatera att pandemin på ett markant sätt har påskyndat behovet av kunskap inom digitaliseringsområdet.

Ta del av undersökningen – Personalbehov framöver enkätundersökning

Läs mer on TRAC – se HÄR.