2024-06-05

2024-06-05:

Med anledning av det förbättrade säkerhetsläget avråder UD inte längre från icke-nödvändiga resor till nationalparken Queen Elisabeth National Park och distriktet Kasese i västra Uganda. Avrådan för Uganda hävs.

2023-10-23:
Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till Queen Elizabeth National Park och distriktet Kasese i västra Uganda. Beslutet togs 20 oktober och avrådan gäller tills vidare.

Läs mer på UD:s hemsida.

Taggar:
,