2024-01-12

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har publicerat vilka nya utbildningar som får statliga medel för uppstart från och med hösten 2024. Vi kan glädjande konstatera att TEC/Travel Education Center i Stockholm, får fortsätta sin TRAC Turism- och Resekonsultutbildning med specialinriktning på IATA. Det betyder att TEC kan starta nya TRAC-utbildningar hösten 2024, 2025 och 2026. Utbildningen är på 4 terminer.

Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm och YRGO i Göteborg har vardera fått beviljat en Reserådgivarutbildning på 2 terminer. Även denna startar hösten 2024, 2025 och 2026.

Totalt inkom cirka 1200 ansökningarna. Av dessa har MYH beviljat 477 utbildningar. Inom kategorin ”Hotell, restaurang, turism” beviljades endast 11 ansökningar inklusive ovanstående tre. Mer om detta kan läsas på MYH:s hemsida.