2023-10-20

2023-10-20:
Till följd av ytterligare försämrat säkerhetsläge uppmanar Utrikesdepartementet från och med den 19 oktober 2023 svenskar som befinner sig i Libanon att lämna landet. Följande avrådan gäller.
Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Libanon och uppmanar svenskar som befinner sig i Libanon att lämna landet.  Avrådan gäller tills vidare.

2023-10-18:
Med anledning av det försämrade säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 18 oktober 2023 beslutat att skärpa avrådan för Libanon.
Följande avrådan gäller:
Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Libanon. Avrådan gäller tills vidare.

2023-10-15:
Ändringen innebär att Utrikesdepartementet nu avråder från icke nödvändiga resor till hela Libanon.

Utrikesdepartementet avråder även fortsatt från alla resor till gränsområdet mot Syrien inom ett avstånd om 10 kilometer från gränsen, samt till Arsal och Hermel i provinsen Balbeek-Hermel.

Utrikesdepartementet avråder också från alla resor till gränsområdet mot Golanområdet inom ett avstånd om 5 kilometer från den s.k. blå linjen.

Avrådan från alla resor gäller vidare för Beiruts södra förorter (stadsdelen Dahiyeh) med undantag för den internationella flygplatsen och motorvägen till denna.

Avrådan från alla resor gäller även det palestinska flyktinglägret Ain el-Helweh utanför Saida.
Beslut om avrådan togs 15 oktober 2023. Avrådan gäller tills vidare.

2023-10-10:
Ändringen innebär att Utrikesdepartementet nu avråder från icke nödvändiga resor till hela området söder om floden Litani. 

Följande avrådan gäller:
Utrikesdepartementet avråder fortsatt från alla resor till gränsområdet mot Syrien inom ett avstånd om 10 kilometer från gränsen, samt till Arsal och Hermel i provinsen Balbeek-Hermel.

Utrikesdepartementet avråder också från alla resor till gränsområdet mot Golanområdet inom ett avstånd om 5 kilometer från den s.k. blå linjen.

Avrådan från alla resor gäller vidare för Beiruts södra förorter (stadsdelen Dahiyeh) med undantag för den internationella flygplatsen och motorvägen till denna.

Avrådan från alla resor gäller även det palestinska flyktinglägret Ain el-Helweh utanför Saida.

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till övriga palestinska flyktingläger i landet.

Utrikesdepartementet avråder vidare från icke nödvändiga resor till hela distriktet Tripoli; till hela distriktet Miniyeh-Danniyeh; till hela provinsen Akkar; till Bekaadalen, med undantag för Chtoura, Zahle och ruinerna i Balbeek.

Avrådan från icke nödvändiga resor gäller nu även samtliga delar av Libanon som ligger söder om Litanifloden.

Samtliga avrådan gäller tills vidare.