2022-02-14

2022-02-12:
Utrikesdepartementet har den 12 februari 2022 ändrat sin avrådan för Ukraina. UD avråder nu från alla resor till hela Ukraina samt uppmanar svenskar som befinner sig i Ukraina att lämna landet.

2022-01-25:
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 25 januari 2022 beslutat om att ändra avrådan för Ukraina. Följande avrådan gäller: Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till halvön Krim samt regionerna Donetsk och Luhansk. Därutöver avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till övriga delar av landet. Avrådan gäller tills vidare.