2019-01-15

EU föreslår en åtgärdsplan på 14 punkter inom bland annat finansiella tjänster, flygtransport, tull och klimatpolitik. Dessa föreslås träda i kraft ifall Storbritannien väljer att gå mot ett ”no-deal” scenario, dvs en ’hard brexit, 30 mars 2019.

För att undvika ett fullständig avbrott i flygtrafiken mellan EU och Storbritannien föreslås två åtgärder:
– att tillfälligt, under 12 månader, säkerställa att viss flygtrafik upprätthålls mellan Storbritannien och EU
– en tillfällig förlängning i 9 månader av licenser gällande luftfartssäkerhet

Läs mer i detta dokument från EU-kommissionen