2018-12-13

Vi vill inför årets slut påminna alla medlemmar om de riktlinjer för årsredovisningen som SRF har tagit fram och som medlemmarna ska följa.
Detta är viktigt bl. a. för att vi ska få en korrekt information om den försäljning som sker på den svenska marknaden när vi sammanställer siffrorna för branschen.
Riktlinjerna finns på medlemssidorna i Dokumentbanken